Ranking Jak powstał Ranking? Metoda obliczania
Okręg
Kat. wiekowa
Płeć
Imię/nazwisko
Klub
Oznaczenia wierszy tabeli (kolor tła):
Pierwsze miejsce (w ramach wybranych kryteriów)
Drugie miejsce (w ramach wybranych kryteriów)
Trzecie miejsce (w ramach wybranych kryteriów)
Pierwsze miejsce w którejś z kategorii (okręg, płeć, wiek)
Oznaczenia zmiany miejsca w rankingu:
+1 awans
= bez zmian
-1 spadek
N nienotowany w poprzednim rankingu
Na stronę:
razem: 2000
Miejsce PID Zawodnik Klub Okręg Płeć Kat. wiekowa Wynik
© 2017-2020 - dla PZBS zrobił mkl. Dane w CSV tu.