Ranking Jak powstał Ranking? Metoda obliczania
Ranking - klasyfikacja wartościująca wg ustalonych kryteriów

Ranking powstał na bazie zdobytych przez zawodnika PKL , wykorzystując ich różnorodność w bazie CEZaR – PKL regionalne, PKL ogólnopolskie, PKL międzynarodowe, aPKL , PM , MPM .

Została ustalona hierarchia zdobywanych PKL i stopniowo cofając się w latach odrzucano część zdobytych przez zawodników punktów.

Ranking ma określać aktualną siłę gry zawodników i powinien stanowić podstawę do rozstawiania w turniejach.

Będzie ogłaszany cztery razy w roku – na początku każdego kwartału i przez trzy miesiące będzie statyczny. Oprócz klasyfikacji ogólnej pojawią się klasyfikacje szczegółowe: kobiet, juniorów, seniorów, nestorów, wojewódzkie itp.