Ranking Jak powstał Ranking? Metoda obliczania

PKL regionalne

 • są ważne przez 3 lata
 • z bieżącego roku (12 miesięcy wstecz) zalicza się 100% zdobytych PKL
 • po roku waga zdobytych PKL wynosi 50%
 • po dwóch latach waga zdobytych PKL wynosi 25%

PKL ogólnopolskie i międzynarodowe

 • są ważne przez cztery lata
 • z bieżącego roku (12 miesięcy wstecz) zalicza się 100% zdobytych PKL
 • po roku waga zdobytych PKL wynosi 75%
 • po dwóch latach waga zdobytych PKL wynosi 50%
 • po trzech latach waga zdobytych PKL wynosi 25%

aPKL

 • są ważne przez pięć lat
 • z bieżącego roku (12 miesięcy wstecz) zalicza się 100% zdobytych PKL
 • po roku waga zdobytych PKL wynosi 80%
 • po dwóch latach waga zdobytych PKL wynosi 60%
 • po trzech latach waga zdobytych PKL wynosi 40%
 • po czterech latach waga zdobytych PKL wynosi 20%

PM i MPM

 • każdy PM przeliczony jest na dodatkowe 200 punktów
 • każdy MPM przeliczony jest na dodatkowe 500 punktów
 • wszystkie zdobyte PM i MPM w całej karierze liczone są z wagą 10%
 • z bieżącego roku (12 miesięcy wstecz) zalicza się 100% zdobytych punktów
 • po roku waga zdobytych punktów wynosi w dalszym ciągu 90%
 • po dwóch latach waga zdobytych punktów wynosi 80%
 • po trzech latach waga zdobytych punktów wynosi 70%
 • po czterech latach waga zdobytych punktów wynosi 60%
 • po pięciu latach waga zdobytych punktów wynosi 50%
 • po sześciu latach waga zdobytych punktów wynosi 40%
 • po siedmiu latach waga zdobytych punktów wynosi 30%
 • po ośmiu latach waga zdobytych punktów wynosi 20%
 • po dziewięciu i więcej latach waga zdobytych punktów wynosi 10%

Dla zwiększenia czytelności wynik podzielony jest przez 100.